Ελληνικη Εταιρεια Ηθικης Ελληνικη εταιρια ηθικης - Ελληνική εταιρία ηθικής ταυτότητα καταστατικό δραστηριότητα επικοινωνία
www.ethics.gr & www.ithiki.gr
Βρίσκεστε εδώ: αρχική σελίδα - » Καταστατικό
Ταυτότητα
 
Καταστατικό
 
Δραστηριότητα
 
Ηθική, Περιοδικό Φιλοσοφίας
 
Νέα, Δελτία Τύπου
 
Αρθρογραφία
 
Σύνδεσμοι
 
Επικοινωνία
 
 
εγγραφή μελών
Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής.

Κατόπιν καλείστε να την αποστείλετε με fax στο 210.5753121 ή με email στο aitiseis@ethics.gr. Έπειτα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 
αναζήτηση

 

πληκτρολογείστε λέξεις ή φράσεις κλειδιά για να βρείτε το περιεχόμενο που επιθυμείτε.
 
 
 
Ελληνική Εταιρεία Ηθικής

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο    Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ

με την επωνυμία

«Ελληνική Εταιρεία Ηθικής»

Άρθρο 1ο : Ίδρυση- Επωνυμία- Έδρα

1.1  Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 επ. του Αστικού Κώδικα, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ηθικής», που θα αναφέρεται στο παρόν ως «Εταιρεία» και η οποία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τον τίτλο “Hellenic Society for Ethics”  

1.2  Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει γραφεία-παραρτήματα σε οποιοδήποτε τόπο της Ελληνικής Επικράτειας ή του Εξωτερικού.

1.3  Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή. Στο κέντρο έχει απεικόνιση της προτομής του Σωκράτη, ενώ στην περιφέρεια την επωνυμία της Εταιρείας και το έτος ίδρυσής της. 
 

Άρθρο 2ο: Σκοποί της Εταιρείας

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

2.1  Η ανταλλαγή ιδεών, κειμένων και δοκιμίων μεταξύ των μελών, η ενθάρρυνση της δημιουργικής παραγωγικής σκέψης και της ενεργής ενασχόλησης με την ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική και ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα ζητημάτων σχετικών με τις ηθικές θεωρίες και τα ηθικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

2.2  Η προώθηση της έρευνας σε ζητήματα που απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία όπως για παράδειγμα η ιατρική ηθική, η οικολογική ηθική, η επιχειρησιακή ηθική, η βιοηθική, η ηθική στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο κ.ά. και η προώθηση της ηθικής φιλοσοφίας στους αντίστοιχους κλάδους των πρακτικών επιστημών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.3  Η οργάνωση δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια, κλπ) και η συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς επιστημονικούς και άλλους φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, βιβλιοθήκες, ιδρύματα, μουσεία, ΜΚΟ, επιμελητήρια, κλπ), με απώτερο στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος για τα σύγχρονα ηθικά προβλήματα και τα ζητήματα εφαρμοσμένης ηθικής τόσο στο ευρύ κοινό, αλλά κυρίως, στους εκπαιδευτικούς, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και γενικά αυτούς που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη και το δημόσιο λόγο.

2.4  Η ανάληψη καινοτόμων δράσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα σύγχρονα ηθικά προβλήματα.

2.5  Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και η δημόσια παρέμβαση (ειδικές εκδόσεις, έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δημοσιεύσεις στον τύπο, εκπομπές στο ραδιόφωνο και τη τηλεόραση) για ζητήματα που αφορούν στην ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική.

2.6  Η συγκρότηση αρχείων με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, έρευνες, βιβλιογραφία, καθώς και η ψηφιοποίηση των αρχείων αυτών με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων και της δημοσιοποίησής τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, δοκιμίων και εργασιών μέσω του διαδικτύου.

2.7  Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφει ο τίτλος της Εταιρείας καθώς και η παροχή επιστημονικής βοήθειας σε νέους ερευνητές.


Άρθρο 3ο :  Μέσα πραγμάτωσης των σκοπών

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι κάθε νόμιμη διαδικασία και δραστηριότητα που θα αποφασίζεται από τα όργανα της Εταιρείας. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

3.1  Η διαμόρφωση και αξιοποίηση κατάλληλων υποδομών και χώρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών της.

3.2  Εκπόνηση προγραμμάτων μελέτης των θεωρητικών προβλημάτων και βιβλιογραφική καταγραφή σχετικών προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο (ένα είδος τράπεζας πληροφοριών για την κατάσταση των αντίστοιχων ερευνών παγκοσμίως).

3.3  Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών, επιστημονικές εταιρείες, μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι και επιδιώξεις συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους της Εταιρείας.

3.4  Δημιουργία βιβλιοθήκης με εξειδίκευση στην ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική, την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, την επιχειρησιακή ηθική, την βιοηθική και την ιατρική ηθική, την οικολογία κ.ά.

3.5  Κατασκευή δικτυακού τόπου με σκοπό την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη διάδοση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της επικοινωνίας της με αντίστοιχες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3.6  Διοργάνωση συναντήσεων «στρογγυλής τραπέζης» -για τα τακτικά μέλη της Εταιρείας- για συζητήσεις και ανακοινώσεις αλλά και λήψη αποφάσεων πάνω σε έκτακτα ζητήματα της επικαιρότητας.

3.7  Διοργάνωση τακτικών ή έκτακτων (χωρίς σταθερή περιοδικότητα) επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων με συμμετοχή επιστημόνων από διάφορους κλάδους (π.χ. ιατρούς, βιολόγους, νομικούς, οικολόγους, περιβαλλοντολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους κλπ) με επίκεντρο την εξέταση σύγχρονων ηθικών προβλημάτων.

3.8  Διοργάνωση σεμιναρίων και ανοιχτών κύκλων μαθημάτων από τα μέλη της Εταιρείας ή συνεργαζόμενους άλλους επιστήμονες που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό.

3.9  Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και ειδικών επιστημονικών έργων. Έκδοση περιοδικού, μετάφραση και έκδοση αξιόλογων επιστημονικών μονογραφιών συναφών προς τους σκοπούς της Εταιρείας, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με ενδιαφέρον στα σύγχρονα ηθικά ζητήματα, παρέμβαση και εν γένει παρουσία στο γραπτό και οπτικοακουστικό επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας.


Άρθρο 4ο: Ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής συνεργασίας με την κατεύθυνση «Ηθικής» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής

4.1  Η Εταιρεία περιλαμβάνει στους βασικούς της στόχους τη σύναψη διαρκών επιστημονικών συνεργασιών με την κατεύθυνση «Ηθικής» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών –όπως και με άλλα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όποτε κρίνεται σκόπιμο– για θέματα έρευνας και μελέτης της ηθικής και της εφαρμοσμένης ηθικής,

4.2  Στους βασικούς στόχους της Εταιρείας περιλαμβάνονται, επίσης, η σύναψη διαρκών επιστημονικών συνεργασιών και η δημιουργία προγραμματικών συμβάσεων συνεργασίας με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς και αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία των «Φίλων της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου», η “British Society for Ethical Theory”, κ.ά.

 

Άρθρο 5ο : Μέλη της Εταιρείας

5.1  Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

5.1.1      Τακτικά μέλη είναι τα εδώ συμβαλλόμενα και υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικά μέλη, καθώς και εκείνα που εγγράφονται ύστερα από αίτηση τους και με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.1.2      Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό και μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εφ’ όσον εγκατασταθούν στην Ελλάδα και υποβάλλουν σχετικό αίτημα, μετατάσσονται αυτοδικαίως στην κατηγορία των τακτικών μελών, από το Δ.Σ.

5.1.3      Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι άλλων συναφών νομικών προσώπων ή πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, ή τέλος πρόσωπα, τα οποία έχουν διακριθεί για συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας δραστηριότητες. Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

5.1.4      Δόκιμα μέλη είναι όσα υποβάλλουν αίτηση για μέλη και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά ως τακτικά μέλη.

5.2  Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας έχουν όλα τα μέλη της εταιρείας και δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη αυτής.

5.3  Τακτικά Μέλη της εταιρείας μπορεί να είναι πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας, φύλου, πολιτικών, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων που κατοικούν στην Ελλάδα και πληρούν έστω μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις. Είναι:

α. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές που διδάσκουν Φιλοσοφία σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο.

β. Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Διδάκτορες, και Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία ή έχουν ερευνητικό και συγγραφικό έργο στη φιλοσοφία και την ηθική φιλοσοφία.

γ. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Διδάκτορες, και Υποψήφιοι Διδάκτορες άλλων επιστημονικών περιοχών που ασχολούνται με τα σύγχρονα ηθικά προβλήματα του επιστημονικού τους πεδίου.

δ. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της κατεύθυνσης «Ηθικής» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ε. Πτυχιούχοι Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων οποιασδήποτε κατεύθυνσης, που είναι δόκιμα μέλη της εταιρείας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της εταιρείας και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο (2) από τα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνει η εταιρεία.

στ. Πρόσωπα οποιουδήποτε μορφωτικού επιπέδου με σημαντικό έργο ή συνεισφορά στην ηθική θεωρία, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. 

5.4  Δόκιμα Μέλη της εταιρείας μπορεί να είναι πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας, φύλου, πολιτικών, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων που κατοικούν στην Ελλάδα και πληρούν έστω μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις. Είναι:

α. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ελληνικών ή Ξένων πανεπιστημίων με ενδιαφέρον στην Ηθική.

β. Πτυχιούχοι Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων οποιασδήποτε κατεύθυνσης, που παρακολουθούν τα σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνει η εταιρεία.


Άρθρο 6ο : Δικαιώματα υποχρεώσεις, Εγγραφές - Διαγραφές μελών

6.1  Όλα τα μέλη της Εταιρείας έχουν τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη κατηγορία τους. Όλα τα μέλη της αυτής κατηγορίας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τα μέλη οφείλουν, ιδίως:

α. Να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας,

β. Να εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν, και ειδικά να καταβάλλουν τακτικά τη συνδρομή τους

γ. Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Εταιρείας,.

δ. Να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού.

ε. Να αποφεύγουν κάθε πράξη ή ενέργεια που αντιβαίνει στους  σκοπούς της εταιρείας.

 

6.2  Για να γίνει κάποιος τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας πρέπει:

α. να διαθέτει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

β. να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, την οποία θα προσυπογράφουν (2) δύο τακτικά μέλη.

γ. να εγκριθεί από το Δ.Σ με πλειοψηφία 2/3 η αίτηση και να γίνει  αποδεκτή η εγγραφή του.

 

6.3  Για να γίνει κάποιος δόκιμο μέλος της Εταιρείας πρέπει:

α. να διαθέτει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

β. να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ. να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία του Δ.Σ. η αίτηση και να γίνει  αποδεκτή η  εγγραφή του.

6.4  Τα νέα εγγραφόμενα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το τυχόν εκάστοτε καθοριζόμενο από το Δ.Σ. δικαίωμα εγγραφής, για την κατηγορία στην οποία εγγράφονται.

6.5  Δικαίωμα εγγραφής δεν καταβάλλουν τα επίτιμα μέλη και τα αντεπιστέλλοντα που μετατάσσονται στα τακτικά.

6.6  Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από την εταιρεία, αφού υποβάλει έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.7  Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διαγραφή μέλους, για την οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διαγράψει ένα μέλος για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού ή των νόμων περί σωματείων ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά. Το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις του στην Γ.Σ.

 

6.8  Ειδικά διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία όσα μέλη καθυστερούν την συνδρομή τους επί μία διετία. Μέλος διαγραφέν, λόγω καθυστερήσεως συνδρομής, επανεγγράφεται αυτομάτως, αν καταβάλει τις συνδρομές των ετών που παρέλειψε με την ισχύουσα κατά την ημέρα της καταβολής συνδρομή, πλέον το τυχόν ισχύον δικαίωμα εγγραφής.

 

Άρθρο 7ο : Όργανα της Εταιρείας

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι:

α. Η Γενική  Συνέλευση

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ. Το Εποπτικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 8ο: Γενική Συνέλευση

8.1  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και αποτελείται εξ απάντων των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών.

8.2  Τα αντεπιστέλλοντα, τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου

8.3  Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μια φόρα το χρόνο το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

8.4  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ., όταν το ζητήσει το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Εταιρείας και μέσα σ’ ένα μήνα από τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης. Σ’ αυτήν  την αίτηση για έκτακτη Γ.Σ. θα πρέπει να προσαρτάται και η ημερήσια διάταξη θεμάτων.

8.5  Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

α. αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Δ.Σ.. και της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και την απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες τους.

β. για την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους

γ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

δ. για την τροποποίηση του καταστατικού με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών.

ε. για οποιοδήποτε θέμα  που ανακύπτει και παραπέμπεται στη δικαιοδοσία της.   

 

Άρθρο 9ο: Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης

9.1  Η πρόσκληση για κάθε Γ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να γίνεται με ατομικές έγγραφες προσκλήσεις, που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη συνέλευση, είτε σε τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax) τον αριθμό του οποίου αυτά (τα μέλη) έχουν δηλώσει στην Εταιρεία, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εφ’ όσον τα μέλη έχουν αποδεχτεί εγγράφως αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

9.2  Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη της, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Για τη νέα αυτή Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται αποστολή προσκλήσεων.

9.3  Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση μόνο ένα άλλο μέλος και να ψηφίσει για αυτό. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται κάθε χρόνο να εξουσιοδοτούν ένα φυσικό πρόσωπο που θα παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις. Ως εγγράφως χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις θεωρούνται και οι δια τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) αποστελλόμενες στην εταιρεία.

9.4  Την ημερήσια διάταξη των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων καταρτίζει το Δ.Σ., ενώ των εκτάκτων εκείνοι που έχουν την πρωτοβουλία σύγκλησής της. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μόνον όταν η πρόταση για συζήτησή τους γίνει δεκτή από τα 2/3 των παρόντων μελών.

9.5  Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται 3/μελές Προεδρείο με φανερή ψηφοφορία. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γ. Σ. τηρούνται από τον Γραμματέα του Προεδρείου πρακτικά, τα οποία κατά τη λήξη της διαβάζονται και υπογράφονται.

9.6  Οι αποφάσεις των Γ.Σ., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή τον νόμο,  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

9.7  Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής απαλλάσσει από την ευθύνη τα μέλη τους και εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, εκλέγει δε την υπό του άρθρου 21 προβλεπόμενη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

 

Άρθρο 10ο : Διοικητικό Συμβούλιο

10.1  Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία.

10.2  Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού. Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό της Εταιρείας, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

10.3  Στο Δ.Σ. δύνανται να εκλεγούν μόνον τα τακτικά μέλη. Τα μέλη που έχουν συμπληρώσει μια τριετή θητεία είναι επανεκλέξιμα για μια ακόμη τριετία. Όσα μέλη έχουν συμπληρώσει συνολικώς δύο τριετίες στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Δ.Σ. ως μέλη του, πριν συμπληρωθεί ένα έτος από την λήξη της τελευταίας θητείας τους.

10.4  Οι επιθυμούντες να εκλεγούν οφείλουν να είναι ταμειακώς εντάξει, και να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους δέκα (10) ημέρες προ της Γ.Σ. Η αίτησή τους πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο τακτικά μέλη, τα οποία επίσης, οφείλουν να είναι εν τάξει ταμειακώς. Η αίτηση υποβάλλεται δε στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων, που καταρτίζεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά τα εν συνεχεία, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ονόματα περισσότερα από αυτά που πρέπει να εκλεγούν.

10.5  Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (Ε.Υ.) εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. Η θητεία της είναι ενιαύσια. Εάν όμως για οιονδήποτε λόγο η τακτική Γ.Σ. δεν εκλέξει νέα Ε.Υ. τότε η θητεία της παλαιάς παρατείνεται μέχρι την επομένη Γ.Σ. που θα εκλεγεί νέα Ε.Υ.

10.6  Η εκλογή για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η επιλογή του υποψηφίου σημειώνεται με σταυρό προτίμησης  δίπλα στο όνομα του. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο μπορούν να σημειωθούν σταυροί προτίμησης σε απεριόριστο αριθμό υποψηφίων. Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων οι 5 πλειοψηφίσαντες εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπόλοιποι κατά σειρά προτίμησης είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν ένα από τα δύο ισοψηφήσαντα μέλη παραιτηθεί.

10.7  Κατά την εκλογή μελών Δ.Σ., το Δ.Σ. επικουρείται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (Ε.Υ.). Η Ε.Υ. συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, την Ε.Υ., ελέγχοντας ότι αυτοί πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.

10.8  Αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες τα μέλη που εκλέχθηκαν  συνέρχονται υπό την προεδρεία εκείνου που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία.

10.9  Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορεί να κατέχει το ίδιο αξίωμα περισσότερο από δύο συνεχείς περιόδους. Ως πλήρης περίοδος θεωρείται ο χρόνος ανάμεσα σε δύο  αρχαιρεσίες, καθώς και το διάστημα από τη στιγμή της αναπλήρωσης μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται θεωρείται στη περίπτωση αυτή ότι εξάντλησε την περίοδο.

 

Άρθρο 11ο: Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη και το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη σύγκληση του.

11.2  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι φυσικά παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

11.3  Η απουσία συμβούλου χωρίς δικαιολογία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ισοδυναμεί με παραίτηση, που ισχύει από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί γι’ αυτήν.

11.4  Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους Δ.Σ., οι δε αναπληρωματικοί  έχουν ήδη καταστεί μέλη του Δ.Σ. ή αρνούνται να υπηρετήσουν σ' αυτό, τότε το Δ.Σ. ορίζει τον αντικαταστάτη του. Το Δ.Σ. οφείλει, επί ποινή ακυρότητας του διορισμού, να φέρει προς έγκριση την επιλογή του στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι το ούτως εκλεγέν μέλος του Δ.Σ., είχε εκλεγεί κατά τον χρόνο εκλογής του μέλους που αντικατέστησε. Κατ΄ εξαίρεση, εάν ο χρόνος που υπολείπεται είναι μικρότερος του έτους, τότε ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των δύο τριετιών. Ειδικότερα για την περίπτωση όπου έληξε η τριετής θητεία ενός μέλους, χωρίς εν τω μεταξύ να έχει αντικατασταθεί από την Γ.Σ., η θητεία του παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γ.Σ. που θα συνέλθει.

11.5  Εάν οι κενωθείσες θέσεις των μελών του Δ.Σ. υπερβαίνουν το 2/5 των μελών του, τότε ο πρόεδρος αυτού, ή ελλείψει προέδρου ο αντιπρόεδρος, ή ελλείψει αντιπροέδρου ο γραμματέας, ή ελλείψει γραμματέως ο ταμίας, ή ελλείψει ταμία οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. για την εκλογή μελών του Δ.Σ., προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή άλλως πως αποχωρησάντων μελών του Δ.Σ.

11.6  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.

11.7  Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γραμματέα πρακτικά, τα οποία διαβάζονται και υπογράφονται στην αρχή κάθε επόμενης συνεδρίασης.

11.8  Το Δ.Σ. δύναται να συντάσσει κανονισμούς που ρυθμίζουν την λειτουργία της Εταιρείας και τις δραστηριότητές του που εφαρμόζονται, και να τους εισάγει προς ψήφιση στην Γ.Σ. Οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι δεσμευτικοί για τα μέλη της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ψηφιστούν από τη Γ.Σ. των μελών. Οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας με ευθύνη του γενικού γραμματέως.

 

Άρθρο 12ο: Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι οι παρακάτω:

12.1     Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. Υπογράφουν επίσης τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα εντάλματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός δικαστηρίου, ή ιδιώτου, σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, διοικητική, δικαστική ή άλλη, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και εισπράττει τα προς το Σωματείο καταβαλλόμενα. Ο πρόεδρος δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο να ασκεί όλες τις άνω εξουσίες του. Σε περίπτωση κωλύματος, τον πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

12.2     Αντιπρόεδρος.

Αναπληροί τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος και έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των γραφείων  και εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

12.3     Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα της Εταιρείας, έχει την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης των Βιβλίων της Εταιρείας δηλαδή του Μητρώου Μελών, του Μητρώου Ευεργετών και Δωρητών της Εταιρείας, του Βιβλίου Εισερχομένων Εγγράφων της Εταιρείας, του Βιβλίου Πειθαρχικών Ποινών της Εταιρείας και κάθε άλλου βιβλίου, την τήρηση του οποίου θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή ο νόμος. Προΐσταται της Γραμματείας της Εταιρείας, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τα έγγραφα της, τη σφραγίδα και γενικά το αρχείο της.

12.4     Ταμίας.

Ο Ταμίας κρατάει τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος, είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές υπογράφων εντάλματα πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και καταθέτει σε μια εμπορική Τράπεζα, που επιλέγει το Δ.Σ. κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο από το Δ.Σ. για το διαχειριστικό έτος ποσό. Από την Τράπεζα μπορεί ο ταμίας να ενεργεί αναλήψεις από τους λογαριασμούς της Εταιρείας ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. Δικαίωμα αναλήψεων υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχει και ο πρόεδρος. Εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται από τον ίδιο και με προσωπική του ευθύνη, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά, άλλως από τον αντιπρόεδρο.

12.5     Έφοροι.

Το Δ.Σ. ορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, έναν ή περισσότερους εφόρους οι οποίοι εισηγούνται και φροντίζουν για διάφορα επιμέρους καθήκοντα του Δ.Σ. όπως: το μητρώο των μελών, το πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων του Εταιρείας, η επιμέλεια των τυχόν εκδόσεων του, η καλή εμφάνιση και συντήρηση των εγκαταστάσεων της κλπ.

 

Άρθρο 13ο: Εποπτικό Συμβούλιο

13.1  Τη διαχείριση του Δ.Σ. ελέγχει τριμελές εποπτικό συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με την ανάδειξη του Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη του.

13.2  Το Εποπτικό Συμβούλιο, συντάσσει κάθε χρόνο ελεγκτική έκθεση για την οικονομική πλευρά των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. και την υποβάλλει στη Γ.Σ.

13.3  Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και παραστατικά στοιχεία που θα του ζητηθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη προς εκείνη του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 14ο:  Πόροι της Εταιρείας – Έσοδα και Έξοδα

14.1  Η Εταιρεία, για την πραγμάτωση των στόχων της, έχει ανάγκη οικονομικών πόρων που προέρχονται:

α. από το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β. την ετήσια συνδρομή των μελών.

γ. προσόδους από τυχόν περιουσία της Εταιρείας.

δ. έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων, παραγωγής προγραμμάτων και εκπομπών κλπ 

ε. επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή που γίνονται δεκτές πάντα όπως ορίζει ο νόμος.

στ.  από δωρεές  ή κληροδοτήματα μελών ή φίλων της Εταιρείας

ζ. από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και τα εκ παντός είδους εισφορών, κληροδοτημάτων, εράνων κλπ. εισπραττόμενα ποσά ή αξίες.

 

14.2  Τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας ορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Το λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

14.3  Κάθε διάθεση πόρων ή προσόδων της εταιρείας  για οποιαδήποτε αιτία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελείται από τον Ταμεία της εταιρείας. Προκειμένου για περιοδικές παροχές ή τακτικές δαπάνες μπορεί να λαμβάνεται εφ’ άπαξ για κάθε συγκεκριμένο θέμα απόφαση.

14.4  Για να αποκτήσει η εταιρεία κινητή ή ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία ή για να μεταβιβάσει περιουσιακά της στοιχεία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία καθορίζει και τους όρους απόκτησης ή μεταβίβασης, το σκοπό χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου στοιχείου ή των χρημάτων από την εκποίηση. Η υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων ή άλλων σχετικών εγγράφων ενεργείται από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.5  Για να αποκτήσει η εταιρεία κινητή ή ακίνητη περιουσία από χαριστική αιτία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.6  Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Το αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, όταν ασχολούνται με υποθέσεις του Σωματείου και μετακινούνται γι’ αυτές.

 

Άρθρο 15ο: Άλλες Επιτροπές

15.1  Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συγκροτούνται Επιτροπές Ειδικές για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Ο αριθμός των μελών τους και η θητεία τους καθορίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκροτείται. Τα μέλη των Επιτροπών  εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, συμφώνα με τις διατάξεις για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.2  Οι Επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες που τους χορηγεί η Γενική Συνέλευση. Συνεργάζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά λογοδοτούν για τα πεπραγμένα τους στην Τακτική Συνέλευση. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή σε περισσότερες από μία επιτροπές.

 

Άρθρο 16ο : Λοιπά οργανωτικά

16.1    Η Εταιρεία θα επιδείξει την εγκατάσταση της σε ενοικιαζόμενο ή ιδιόκτητο χώρο ή παραχωρούμενο χώρο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

16.2    Η Εταιρεία θα επιδιώξει την οργάνωση βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου για τα μέλη της στους χώρους λειτουργίας της.

16.3    Τα γραφεία και οι λοιποί χώροι της Εταιρείας θα λειτουργούν κάποιες ημέρες και ώρες της εβδομάδας με την εθελοντική δωρεάν προσφορά εργασίας των μελών της.

 

Άρθρο 17ο : Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου

17.1  Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όρια ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και με την πλειοψηφία του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της. Τη διαδικασία τροποποίησης μπορεί να κινήσει είτε το Δ.Σ. είτε με αίτηση τους το 1/2  των μελών της Εταιρείας.

17.2  Κάθε τροποποίηση του καταστατικού τίθεται σε ισχύ από την καταχώρησή της στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

17.3  Η Εταιρεία διαλύεται ύστερα από απόφαση Γ.Σ. που συγκαλείται επί τούτω και με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της. Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αυτής απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιέρχονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Άρθρο 18ο: Μεταβατική διάταξη.  

18.1  Δύο (2) μήνες μετά την εγγραφή του Καταστατικού αυτού στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Εταιρείας είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την πρώτη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και εκλογή των οργάνων του της πρώτης τριετίας (συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων).

18.2  Ορίζεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή , για την εκλογή των μελών των πρώτων οργάνων του Σωματείου και της πρώτης Ε.Υ. εκ των ακολουθούντων τριών ιδρυτικών μελών:

 

Α. Πανταζάκος Παναγιώτης

Β. Λεοντσίνη Ελένη

Γ. Γούναρης Αλκιβιάδης

 

Άρθρο 19ο: Ακροτελεύτιο

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 19 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 και υπογράφεται:

 

Οι ιδρυτές

1.  Θεοδόσιος Πελεγρίνης του Νικολάου, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Μικράς Ασίας 62 Αθήνα 115 27

2.  Βάνα Ευγενία Νικολαϊδου Κυριανίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 26, Αθήνα 113 61

3.  Παναγιώτης Πανταζάκος του Νικολάου, Λέκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Ιωάννου Ζερβού 5, Ν. Ηράκλειο, 141 21

4.  Δέσποινα Αμαλία Στρατήγη του Ευστρατίου, ιστορικός, κάτοικος Αθηνών, Φλέσσα 4 Πλάκα, Αθήνα 105 56

5.  Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου του Γεωργίου, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας,  κάτοικος Αθηνών, Μπουμπουλίνας 4, Μοσχάτο 183 44

6.  Ελένη Λεοντσίνη του Γεωργίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Γλασκώβης Μ. Βρετανίας, κάτοικος Πειραιά, Βαλανείου 6-8, Πειραιάς 185 36

7.  Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, Συγγραφέας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Λυσικράτους 8 Πλάκα, Αθήνα 105 58

8.  Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης του Δαμιανού, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αττικής, Ελ. Παπαδάκη 19 Καλλιτεχνούπολη, Ραφήνα 190 09

9.  Σωτήριος Φουρνάρος του Κων/νου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Αδριανού 6 Ηράκλειο Αττικής,  Αθήνα 141 21

10.  Παναγιώτα Παπαϊωάννου του Ιωάννη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αττικής, Τύμβου Σοφοκλή 45, Βαρυμπόμπη 136 71

11.  Μαρία Αθηναίου του Χαραλάμπους, Φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, Χαλεπά 24-26 Κυπριάδου, Αθήνα 111 41

12.  Παναγιώτης Αποστολόπουλος - Πέρρος του Ιωάννου, Σύμβουλος Διαδικτυακών Υπηρεσιών, κάτοικος Αττικής, Αλκίμου 14, Περιστέρι 121 35

13.  Αλκιβιάδης Γούναρης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Μπιζανίου 28, Χαλάνδρι 152 33

14.  Κυριακή Μαύρου του Γεωργίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, κάτοικος Αττικής, Μακεδονίας 69, Θρακομακεδόνες  136 76

15.  Ειρήνη Μπόμπολη  του Αριστοτέλους , Φιλόλογος, κάτοικος Πατρών, Μειλίχου 58, Αγυά Πάτρας 264 42

16.  Θεοδώρα Ντούλα του Αθανασίου, Φιλόλογος, κάτοικος Αττικής, Αγ, Πέρτου 57 Αχαρναί 136 71

17.  Ελένη Παπαγεωργίου του Δημητρίου, Φιλόλογος- Θεολόγος, κάτοικος Αθηνών, Χρυσανθέμων 21- 23 Αθήνα 157 72

18.  Ιωάννης Παπασημάκης του Δημητρίου, Καθηγητής Θεολογίας, Κάτοικος Π. Φαλήρου, Φλέμινγκ 21, Φάληρο 175 63

19.  Νικόλαος Προγούλης του Λεωνίδα, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, Δικαιάρχου 5, Αθήνα 116 36

20.  Νικόλαος Σμυρνάκης του Μιχαήλ, Φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, Αλώπης 51, Αθήνα 11853.

21.  Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος του Αποστόλου, Φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, Δελβίνου 74, Ν. Κυψέλη

22.  Νικόλαος Ταγκούλης του Χρήστου, Φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, Διαμαντάκη 19, Νέα Φιλοθέη 115 24

23.  Γεώργιος Χαντζής του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κάτοικος Αθηνών, Τσουρουκτσόγλου 43, Νέα Ιωνία 143 31

24.  Ευαγγελία Χαραλάμπους του Στυλιανού, Φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, Σαριπόλου 7- 9 Καλλιθέα, 176 71


 
(c) Ελληνική Εταιρεία Ηθικής
Ανάπτυξη, Φιλοξενία: Hyper Center