Ελληνικη Εταιρεια Ηθικης Ελληνικη εταιρια ηθικης - Ελληνική εταιρία ηθικής ταυτότητα καταστατικό δραστηριότητα επικοινωνία
www.ethics.gr & www.ithiki.gr
Βρίσκεστε εδώ: αρχική σελίδα - » Δραστηριότητα
Ταυτότητα
 
Καταστατικό
 
Δραστηριότητα
 
Ηθική, Περιοδικό Φιλοσοφίας
 
Νέα, Δελτία Τύπου
 
Αρθρογραφία
 
Σύνδεσμοι
 
Επικοινωνία
 
 
εγγραφή μελών
Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής.

Κατόπιν καλείστε να την αποστείλετε με fax στο 210.5753121 ή με email στο aitiseis@ethics.gr. Έπειτα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 
αναζήτηση

 

πληκτρολογείστε λέξεις ή φράσεις κλειδιά για να βρείτε το περιεχόμενο που επιθυμείτε.
 
 
 
Ελληνική Εταιρεία Ηθικής

Οι Σκοποί και το πλαίσιο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι:

Η ανταλλαγή ιδεών, κειμένων και δοκιμίων μεταξύ των μελών, η ενθάρρυνση της δημιουργικής παραγωγικής σκέψης και της ενεργής ενασχόλησης με την ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική και ειδικότερα η μελέτη και η έρευνα ζητημάτων σχετικών με τις ηθικές θεωρίες και τα ηθικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Η προώθηση της έρευνας σε ζητήματα που απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία όπως για παράδειγμα η ιατρική ηθική, η οικολογική ηθική, η επιχειρησιακή ηθική, η βιοηθική, η ηθική στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο κ.ά. και η προώθηση της ηθικής φιλοσοφίας στους αντίστοιχους κλάδους των πρακτικών επιστημών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια, κλπ) και η συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς επιστημονικούς και άλλους φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, βιβλιοθήκες, ιδρύματα, μουσεία, ΜΚΟ, επιμελητήρια, κλπ), με απώτερο στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος για τα σύγχρονα ηθικά προβλήματα και τα ζητήματα εφαρμοσμένης ηθικής τόσο στο ευρύ κοινό, αλλά κυρίως, στους εκπαιδευτικούς, τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και γενικά αυτούς που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη και το δημόσιο λόγο.

Η ανάληψη καινοτόμων δράσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα σύγχρονα ηθικά προβλήματα.

Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και η δημόσια παρέμβαση (ειδικές εκδόσεις, έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δημοσιεύσεις στον τύπο, εκπομπές στο ραδιόφωνο και τη τηλεόραση) για ζητήματα που αφορούν στην ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική.

Η συγκρότηση αρχείων με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, έρευνες, βιβλιογραφία, καθώς και η ψηφιοποίηση των αρχείων αυτών με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων και της δημοσιοποίησής τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, δοκιμίων και εργασιών μέσω του διαδικτύου.

Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφει ο τίτλος της Εταιρείας καθώς και η παροχή επιστημονικής βοήθειας σε νέους ερευνητές.

 

Μέσα πραγμάτωσης των σκοπών:

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι κάθε νόμιμη διαδικασία και δραστηριότητα που θα αποφασίζεται από τα όργανα της Εταιρείας. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

Η διαμόρφωση και αξιοποίηση κατάλληλων υποδομών και χώρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών της.

Εκπόνηση προγραμμάτων μελέτης των θεωρητικών προβλημάτων και βιβλιογραφική καταγραφή σχετικών προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο (ένα είδος τράπεζας πληροφοριών για την κατάσταση των αντίστοιχων ερευνών παγκοσμίως).

Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών, επιστημονικές εταιρείες, μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι και επιδιώξεις συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους της Εταιρείας.

Δημιουργία βιβλιοθήκης με εξειδίκευση στην ηθική και την εφαρμοσμένη ηθική, την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, την επιχειρησιακή ηθική, την βιοηθική και την ιατρική ηθική, την οικολογία κ.ά.

Κατασκευή δικτυακού τόπου με σκοπό την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη διάδοση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της επικοινωνίας της με αντίστοιχες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διοργάνωση συναντήσεων «στρογγυλής τραπέζης» -για τα τακτικά μέλη της Εταιρείας- για συζητήσεις και ανακοινώσεις αλλά και λήψη αποφάσεων πάνω σε έκτακτα ζητήματα της επικαιρότητας.

Διοργάνωση τακτικών ή έκτακτων (χωρίς σταθερή περιοδικότητα) επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων με συμμετοχή επιστημόνων από διάφορους κλάδους (π.χ. ιατρούς, βιολόγους, νομικούς, οικολόγους, περιβαλλοντολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους κλπ) με επίκεντρο την εξέταση σύγχρονων ηθικών προβλημάτων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και ανοιχτών κύκλων μαθημάτων από τα μέλη της Εταιρείας ή συνεργαζόμενους άλλους επιστήμονες που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό.

Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και ειδικών επιστημονικών έργων. Έκδοση περιοδικού, μετάφραση και έκδοση αξιόλογων επιστημονικών μονογραφιών συναφών προς τους σκοπούς της Εταιρείας, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με ενδιαφέρον στα σύγχρονα ηθικά ζητήματα, παρέμβαση και εν γένει παρουσία στο γραπτό και οπτικοακουστικό επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας.


 
(c) Ελληνική Εταιρεία Ηθικής
Ανάπτυξη, Φιλοξενία: Hyper Center