Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής προς την Γενική Συνέλευση των Μελών της 9ης Μαρτίου 2011 για τα Πεπραγμένα της Περιόδου 2007 - 2010

Αγαπητά μέλη,

Συμφώνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής για το διάστημα 2007-2010.

Στο διάστημα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής προέβη στις παρακάτω ενέργειες για την προώθηση και πλήρωση των σκοπών της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της.  Συγκεκριμένα:

1.     Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ίδρυσης και νομιμοποίησης της εταιρείας και πραγματοποίησε έναρξη εργασιών στην αρμόδια εφορία ενώ παράλληλα εξασφάλισε δωρεάν έδρα για την στέγαση της εταιρείας.

2.     Συνεργάστηκε με διάφορους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και δημοσιογραφικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για την προώθηση ζητημάτων έρευνας και μελέτης της ηθικής και της εφαρμοσμένης ηθικής. Συγκεκριμένα, εκτός από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η συνεργασία με το οποίο αποτελεί καταστατικό σκοπό της, η Ελληνική Εταιρεία Ηθικής,  συνεργάστηκε με την Εταιρεία των Φίλων της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου για την συνδιοργάνωση διημερίδων στη Σπάρτη,   με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον ίδιο σκοπό, με το Φιλοσοφικό Καφενείο Dasein για την οργάνωση συζητήσεων και την συνάντηση των μελών της, με το περιοδικό CSR Review για την δημοσίευση άρθρων με θέμα την Επιχειρησιακή Ηθική, με τις οργανώσεις ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ και ΣΟΛΩΝ για την προώθηση ζητημάτων σχετικά με την Περιβαλλοντική Ηθική και την Οικολογία, με τον Δήμο Πολεμιδίων Λεμεσού Κύπρου καθώς και με άλλους φορείς όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ κλπ για θέματα ενημέρωσης του κοινού.

3.     Εξέδωσε και διένειμε το περιοδικό ΗΘΙΚΗ το οποίο στο διάστημα αυτό δημοσίευσε περισσότερες από 50 επιστημονικές μελέτες, και κατασκεύασε διαδικτυακό ιστοτόπο για την δημοσίευση μελετών και ειδήσεων σχετικά με την Ηθική.

4.     Ενέγραψε 100 περίπου νέα μέλη μεταξύ των οποίων και επιφανείς επιστήμονες,  καθηγητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς όπως ενδεικτικά την κ. Μυρτώ Δραγώνα Μονάχου, την κ. Έλση Μπακονικόλα – Γιαμά, τον κ. Γιώργο Στείρη, τον κ. Διονύσιο Δρόσο, τον Ανδρέα Μάνο κ.α. καθώς επίσης επίτιμα μέλη διεθνούς κύρους όπως: Peter Singer- Princeton University, Martha Nussbaum-University of Cicago, Tom Regan- North Carolina State University, Steven Best – University of Texas, Roger Scruton- University of Oxford, Stephen Clark- University of Liverpool, Gary Steiner- Bucknell University, Xavier Labbee- University of Lille II, Duska Franeta- University of Nonisad, Jan Wawrzyniak- University of Poland, Gary Francione- Rutgers University.

5.     Διοργάνωσε με επιτυχία τρία (3) Διεθνή Συνέδρια με την συμμετοχή διακεκριμένων φιλοσόφων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2009 σε συνεργασία με τις ΜΚΟ ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ και ΣΟΛΩΝ, διοργάνωσε την 1η Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής στην Ελλάδα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με προσκεκλημένο τον Tom Regan και το 2010 με τους ίδιους φορείς διοργάνωσε τη 2η Διεθνή Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, με προσκεκλημένους τον Steven Best και επιστήμονες από την Σερβία, την Πολωνία και μεγάλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για την καθιέρωση του θεσμού ενός Διεθνούς Φόρουμ Περιβαλλοντικής Ηθικής στην Ελλάδα.

Επίσης, τον Ιούνιο 2009 διοργάνωσε διημερίδα Ηθικής Φιλοσοφίας σε συνεργασία με το διαπανεπιστημιακό και διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τέλος το 2010 διοργάνωσε [α] στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την Διεθνή Ημερίδα με θέμα «Η Ηθική Φιλοσοφία της Ελληνικής Διασποράς» και [β] στη Κύπρο την Διεθνή Διημερίδα με θέμα «Άνθρωπος και Τεχνολογία: Η Παγκόσμια Πολιτική και Οικονομική Κρίση»

6.     Εξέδωσε τους τόμους «Άνθρωποι Ζώα Φύση» 2009 και «Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική» 2010 επ. Έλενα Παπανικολάου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αειφορία,

7.     Έθεσε τις βάσεις και δημιούργησε τη διοικητική υποδομή για την περεταίρω ανάπτυξη της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής σε τομείς όπως: Εκδόσεις, Οργάνωση Επιμορφωτικών προγραμμάτων και Σεμιναρίων, Οργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων κ.α. Για τον σκοπό αυτό διόρισε ως μη αμειβόμενους διευθυντές των αντίστοιχων επιτροπών τους: Γιώργο Πολίτη, Άλκη Γούναρη και Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, όπως επίσης και την Έλενα Παπαθανασίου ως αρμόδια για θέματα Συνδρομών-Μελών και Δημοσίων Σχέσεων.

8.     Εξασφάλισε την μελλοντική συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής στη διοργάνωση, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας στην Αθήνα το 2013, στο Συμπόσιο του Centre for Contemporary Aristotelian Studies in Ethics and Politics (CASEP) με τον προσωρινό θέμα “Contemporary Aristotelianism” (Αθήνα, Αύγουστος 2013), καθώς και τη  συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής στη διοργάνωση, του Ετήσιου Συνεδρίου της International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) που θα διοργανωθεί στην Αθήνα το 2014 με ακόμη μη προσδιορισμένο θέμα (Αθήνα, τέλη Ιουλίου 2014). Και στις δυο εκδηλώσεις τοπική διοργανώτρια είναι η Ελένη Λεοντσίνη, μέλος της Εταιρείας και  Λέκτωρ (υπό διορισμό) στον Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αναλαμβάνει και τα δέοντα για την συμμετοχή της εταιρείας ως συνδιοργανώτρια.

9.     Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου 2007 – 2010: Η Ελληνική Εταιρεία Ηθικής στο διάστημα αυτό εισέπραξε από συνδρομές μελών και από τόκους καταθέσεων το ποσό των Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα τεσσάρων Ευρώ και Εβδομήντα τεσσάρων  λεπτών (3.964,74) εκ των οποίων δαπάνησε για την σύσταση και την νομιμοποίησης της εταιρείας το ποσό των Επτακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Δέκα λεπτών (712,10) για χαρτικά – αναλώσιμα κλπ το ποσό των Εκατόν Εικοσιπέντε Ευρώ και Ενενήντα Τριών λεπτών (125,93) , για την κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας από το 2007 ως το 2010 το ποσό των Εκατόν Πενήντα Πέντε Ευρώ (155,00) και για τραπεζικά έξοδα το ποσό των Δεκαοκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (18,30) . Συνολικά δαπάνησε Χίλια Έντεκα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (1011,33). Το υπόλοιπο ταμείο σήμερα ανέρχεται στα Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Τρία Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (2.953,41).

Το Διοικητικό Συμβούλιο